Cenník

Cenník – lekcie anglického jazyka

Skupinový kurz
/ max 4 študenti na hodine/
3,00€ / študent
Príprava na skúšky Cambridge v skupine 4,00€ / študent
konverzácia + dospelý
/ max 3 študenti na hodine /
4,00€ / študent
Maturita B1-B2 v skupine 3,50€ / študent
Face-to face – individuálna výučba 8,00€
Face-to face – príprava na skúšky Cambridge 10,00€

Cenník prekladateľských a tlmočníckych služieb/ anglický a nemecký jazyk

Preklad 1 normostrana 10,00€
Tlmočenie 1 hodina 30,00€
Min. cena za preklad 1 normostrany 5,00€
Zľavy prekladov:
Preklad viacej ako 10 normostrán 8,00€
Zľavy tlmočenia:
Tlmočenie viacej ako 3 hodiny 50,00€
Tlmočenie celý deň 80,00€
Tlmočenie v zahraničí 1 deň 125,00€

Referencie:

TRANSPETROL a.s., M&M Elektro s.r.o., Kovács Zsolt – Kovex, Green Trade s.r.o., Mediatec Roman Dobos, JAHO Elektro, Szölösiová-Löwyova Judita Judy´s aerobic, Fragicslov s.r.o., Zamperla s.r.o., Pigagro s.r.o., Gorin s.r.o., BBOX computers s.r.o., ABIES – Ivaničová Marcela, Mgr., Tiplive s.r.o.