Slider

Vítame Vás v Abi´s School

Abi´s School – jazyková škola bola založená v roku 2003 živnostenským listom č. ZO -2003/01556/2/LEN živnostenského registra v Leviciach. Špecializujeme sa na vyučovanie anglického jazyka detí, teenagerov a dospelých formou Cambridskej výučby. Vlastním certifikáty – Certificate FCE a CAE Veľká Británia 1996 – Edinburgh Stevenson College.

Vítam Vás na mojej stránke – jazyková škola Abi´s school & computers.

Niečo o mne.

Volám sa Judita Mészárosová Hroncová, ale pre mojich študentov som JUDY. Angličtinu som študovala v zahraničí a úspešne som v roku 1995 ukončila moje štúdium skúškou FCE Cambridge Certificate a v roku 1996 CAE Certificate.

Od roku 2003 vyučujem angličtinu vo vlastnej jazykovej škole. V roku 2006 a 2007 u mňa pracovali kvalifikovaní NATIVE speaker-i z Austrálie. Vyučovali deti predškolského veku a základnej školy a taktiež Business English pre dospelých.

Od roku 2007 vyučujem teenagerov – príprava na maturity B1-B2, a deti vo veku od 3 rokov metódou learning english by singing. Študenti môžu absolvovať 10 mesačné kurzy od SEPTEMBRA do JÚNA, kde si zdokonaľujú 4 jazykové úrovne speaking, listening, writting a reading. Po ukončení kurzu obdržia potvrdenie o dosiahnutej úrovni znalosti anglického jazyka.

Od roku 2011 sa špecializujem na Cambridge exams: YLE Starter A0, Mover A1, KET for schools A2, FCE B2. Každoročne študenti absolvujú tieto medzinárodné jazykové škúšky v Nitre v Eku Inštitút – certifikované škúškové centrum Cambridge. Tieto skúšky sú spoplatnené. Detské skúšky YLE ca 60€, KET for Schools ca 100€ a FCE ca 180€.

V roku 2018 je moja jazyková škola akceptovaná ako prípravné skúškové centrum Cambridge a vlastní certifikát

Na hodinách majú študenti k dispozícii Notebook-y, kde si testujú svoje jazykové znalosti prostredníctvom CD-ROM, ktoré tvoria dodatkový materiál k učebniciam. Testovanie prebieha 2 krát ročne v novembri a v máji.

Gramatika je podporovaná titulom Cambridge University Press autorom Raymond Murphy.

Každoročne organizujeme aj letné kurzy – JÚL-AUGUST – kedy sa špecializujeme na konverzáciu pre pokračujúcich študentov alebo doučovanie, príprava na maturity, Business English a iné zaujímavosti.

V letných mesiacoch sa zameriavam na týždenné letné tábory. V táboroch sa učíme denne 1,5 hodiny angličtinu hravou formou, športujeme s trénermi ( futbal a tenis ), jazdíme na koňoch, píšeme pohľadnice pre rodičov, hráme sa so skautmi a tábor ukončíme s pizza party.