..: Materské centrum Smejko :..
   

Myšlienka založenia MC Smejko sa zrodila po narodení mojej dcérky Caroline v Máji 2007 spolu s niektorými mamičkami mesta ŠAHY. Prírastky v meste pribúdajú, mamičky trávia celé dni samé so svojimi detičkami doma alebo dlhými prechádzkami po meste. Pre spoločné stretnutia máme v Šahách k dispozícii len detské ihriská, ktoré sú plné smetí a skla. Pri rozhovoroch rozmýšľame , čo s nami bude v zime, kde sa naše ratolesti budú stretávať. Myšlienka sa zrodila a spolu s ďalšími mamičkami Iveta Paulenková – podpredseda a aktívna členka, Eva Píriová – učiteľka na základnej škole a aktívna členka a budúca mamička a aktívna členka Renáta Ferenczová a Mészárosová Hroncová Judita – predseda, sme založili Materské centrum Smejko v Šahách. Sme občianske združenie registrované od 27.9.2007 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 83/90 zb. o združovaní občanov. Pracujeme pod názvom „Materské centrum Smejko“ a združujeme mamičky a ich deti zo Šlach a okolia. Naša pravidelná činnosť začala vo februári 2008 v priestoroch v priestoroch bývalej základnej školy v mestskej časti Šahy. V priestoroch máme vybavenú herňu pre deti so šmýkačkou, stan a inými hračkami a knižkami. Pre bábätká máme možnosť prebalenia ako aj ohriatia stravy – mlieka alebo príprava kaše a iné hračky oddelené od ostatných. Mamičky si môžu spríjemniť chvíle pri káve, čaji alebo iného nápoja.

Medzi naše pravidelné aktivity patrí:

 • vyučovanie anglického jazyka pre deti s mamičkami od veku 3 mesiacov až do 6 rokov

DESATORO v MC Smejko

 1. Materské centrum Smejko je oázou oddychu a hier pre detičky vo veku od 0  do 3, max 6. rokov, pre ich rodičov i starých rodičov.
 2. Do materského centra chodia len zdravé detičky a ich zdraví rodičia. Všetci sú upravený a čistý.
 3. Po príchode do MC sa rodičia a ich deti prezujú.
 4. Služba v MC si poznačí meno dieťatka a sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ ste v MC prvý krát, je potrebné vypísať prihlášku za člena. Prihlášku obdržíte od služby.
 5. Za bezpečnosť svojich detí zodpovedá rodič, alebo tá osoba, ktorá s dieťaťom do priestorov materského centra prišla. Ak si potrebujete na chvíľu odskočiť, požiadajte opatrovateľku, alebo niektorú s prítomných mamičiek, aby Vám na dieťa dohliadla. Ak ste využili opatrovateľskú službu, zodpovednosť za Vaše dieťa preberá MC Smejko.
 6. Rodičia nenechávajú svoje detičky pobehovať po miestnostiach s potravinami a nápojmi, ktoré by mohli znečistiť miestnosti materského centra. Na papkanie je určené miesto pri kuchynke . Každý rodič si použitý riad po sebe a svojej ratolesti poumýva.
 7. Rodič neustále dohliada na svoje dieťa. Dbá o to, aby nekazilo hračky a neničilo nábytok.  Pokiaľ dieťatko prestane kresliť, farbičky sa uložia do pohárika.
 8. Nedovoľte svojmu dieťatku, aby ubližovalo ostatným detičkám. V prípade, že vznikne medzi deťmi väčší konflikt, prosím, vyriešte ho spoločne s rodičmi druhého dieťatka. Každé dieťa má svoju osobnosť, treba ho však naučiť sa ospravedlniť a každú boliestku treba pohladkať.
 9. Rodičia a detičky, ktorí odchádzajú medzi poslednými z MC, pomôžu službe poupratovať hračky.
 10. Ďakujeme  za  Vašu  návštevu. Veríme, že ste sa u nás cítili príjemne a že materské centrum

Smejko splnilo Vaše očakávania. Tešíme sa, že nás opäť čoskoro navštívite.


Nájdete nás na Tabáni - budova ZŠ na poschodí resp. pri reštaurcii Lagúna smerom k Mestskej Kňižnici.


Prevádzková doba počas letných mesiacov:
pondelok a streda od 10:00 - 12:00 Tel.: 0907 738 327
alebo podľa dohovoru
poobede tel.: 0908 415 454
hráme sa, spievame, čítame aj po anglicky

Vítame detičky v sprievode dospelej osoby! Prinieste si prezúvky!


Sponzori a darcovia

Ďakujeme sponzorom, ktorí nás podporili finančne:

Ďakujeme sponzorom, ktorí nás podporili darmi:


© 2005  Abís School & Computers e-mail: abischool@abischool.sk