..: Cenník našich služieb :..

Cenník prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Preklad strany A4 bežný text 10 EUR
Preklad strany A4 odborný text 20 EUR
Vypracovanie slovenského textu 5 EUR
Tlmočnícke služby na 1 hod. 15 EUR
Tlmočnícke služby na celý deň na území SR / cca 8 hod.   60 EUR
Tlmočnícke služby na celý deň v zahraničí/ cca 8 hod.
(nie je zahrnuté stravné a dopravné)
165 EUR
Akciové ceny:  
Preklad viacej ako 5 strán bežného textu 8 EUR/ strana


Poskytujem preklady z anglického jazyka.
Zabezpečujem úradné preklady z nemeckého jazyka.
Tlmočenie – nemecký a anglický jazyk

Referencie: ORPZ Levice – Šahy, Hörnlein Slovensko s.r.o., Disk s.r.o., Lamexa s.r.o., Remotor s.r.o., Keramika Jasenský, Atasoft - Peter Ďuriáš, Kovács Zsolt – Kovex, Green Trade s.r.o.

Kancelárske služby
Môžete si u mňa vyhotoviť životopis, podnikateľský plán ako aj iné dokumenty.

Cenník vyučovania anglického jazyka

Skupina max. 5 študenti / 1 vyuč. hodina     2,90 EUR
Skupina 3 študenti / 1 vyuč. hodina 3 EUR
Skupina 2 študenti / 1 vyuč. hodina 3,50 EUR
Odoslanie faktúry poštou 0,40 EUR
Upomienka sms 0,15 EUR

Pozn. : 1. vyuč. hodina je 45 min

Cenník kancelárskych služieb.

Cenník kancelárskych služieb.

Môžete si u mňa vyhotoviť životopis, podnikateľský plán ako aj iné dokumenty.  

Tlač A4 strany čierno biela    0,15 EUR
Používanie PC 1 hod. 3 EUR
Poradenstvo PC 1 hod. 3,50 EUR
Vyhotovenie životopisu 5,00 EUR

Kurzovné sa uhrádza mesačne do 10-teho dňa v mesiaci.


© 2005 - 2008  Abís School & Computers e-mail: abischool@abischool.sk